Офіційний сайт Кам'янсько-Дніпровської районної ради

Доступ до публічної інформації

Надання публічної інформації Кам'янсько-Дніпровською районною радою здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

1) ім’я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3) підпис і дату.

Форма для подання інформаційного запиту від об'єднань громадян в письмовому виді.doc Форма для подання інформаційного запиту від фізичних осіб в письмовому виді.doc Форма для подання інформаційного запиту від юридичних осіб в письмовому виді.doc

 

Приймання запитів та надання інформації

Відповідно до вимог статті 19 Закону запити на інформацію можуть подаватися на вибір запитувача в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою). Запит може бути індивідуальним або колективним. Письмовий запит подається в довільній формі.

Приймання запитів та надання доступу до публічної інформації проводиться у приміщенні Кам»янсько-Дніпровської районної ради за адресою: 71304, Запорізька обл., м. Кам'янка-Дніпровська, вул. Набережна, 87, кабінет № 8 адміністративної будівлі районної ради, за телефоном (06138) 2-40-60, або на електронну адресу mail@kdrr.gov.ua

Графік прийому запитувачів інформації у Кам'янсько-Дніпровській районній раді

понеділок — четвер з 8 до 17 години
(перерва з 12 до 13 години)

п’ятниця з 8 до 15:45 години
(перерва з 12 до 13 години)

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності

Згідно з Законом «Про доступ до публічної інформації», відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону «Про доступ до публічної інформації», рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Бюджетний запит 2017.rar

Паспорта бюджетної програми на 2017 рік.rar

паспорта бюджетної програми на 2018 рік.rar

бюджетний запит 2018.rar

результати аналізу ефективності за 2017 рік.doc

звіт до паспорту 2017.doc

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік( зі змінами).pdf

Бюджетний запит Кам'янсько-Дніпровська районна рада на 2019 рік.rar

Звіт до паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік.rar

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік.pdf

Пошук

Консультації міністерства юстиції України