Офіційний сайт Кам'янсько-Дніпровської районної ради

Фонд соціального страхування від нещасних випадків

Звіт про роботу відділення Фонду соціального страхування від нещасних випадків.

Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань у Кам’янсько-Дніпровському районі (71304, Запорізька область, м. Кам’янка-Дніпровська, вул. Набережна, 79. Тел. 21159,22390) (далі- відділення) діє відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 28.12.2014р. № 77-VII (далі-Закон) і реалізує державну політику у сфері страхування від нещасного випадку на виробництві та профзахворюваннь у Кам’янсько-Дніпровському районі Запорізької області. Відділення діє на підставі Статуту Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та керується Положенням про відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у Запорізькій області, затвердженим наказом управління виконавчої дирекції Фонду від 19.04.2011 року № 110.
Відділення Фонду обслуговує 3 адміністративно-територіальних одиниці : Кам’янсько-Дніпровський район, Велико-Білозерський район та м.Енергодар.
Штатна чисельність працівників відділення станом на 01.01.2016 року складає 5 одиниць.

Організація роботи з роботодавцями

Станом на 01.01.2016 року у відділенні Фонду перебуває на обліку 2202 платників єдиного внеску.
У зв’язку з набранням чинності Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 8 липня 2010 року № 2464 -VІ отримання та опрацювання інформації з повними анкетними даними щодо нових страхувальників та щодо страхувальників, які набули змін в анкетних даних, яка надходить з Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування здійснювалась відповідно Регламенту обміну інформацією в умовах дії Закону України № 2464-VІ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування».
За 2015 рік відділенням Фонду зібрано страхових коштів у сумі 10685,55 грн., що складає 218,52 % від доведеного планового завдання 4890,00 грн. :
- стягнення заборгованості зі сплати страхових внесків- 6349,53 грн.
- коштів від стягнення пені - 18,02 грн
- надходжень від стягнення штрафів за адміністративні порушення 4318,00 грн.
Станом на 01.01.2016 року сума несплачених платежів до Фонду складає 2062,90 грн :
- недоїмка зі сплати страхових внесків 179,97 грн (8,7% );
- заборгованість зі сплати страхових внесків, пов’язана з несвоєчасною виплатою заробітної плати – 1882,93 грн ( 91,3 %);
Кількість страхувальників, які мають недоїмку станом на 01.01.2014 р. –3.
Протягом року відділенням Фонду були направлені листи до державних адміністрацій Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів, виконавчого комітету міської ради м.Енергодар та інспекції праці про заборгованість перед Фондом зі сплати страхових внесків, пов”язану з несвоєчасною виплатою заробітної плати.
Проведено 2 зустрічі, 2 телефонних розмови з керівниками підприємств - боржників.
За порушення законодавства про загальнообов”язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності,
працівниками відділення протягом року було притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу 32 осіб, на загальну суму – 4318,00 грн.

Проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення
шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещас-
них випадків на виробництві, професійних захворювань

Профілактикою нещасних випадків на виробництві та профзахворювань,участю у розслідуваннях нещасних випадків на виробництві зайнятий 1 страховий експерт з охорони праці.
У 2015 році до відділення надійшло 11 повідомлень про нещасні випадки на виробництві з 12 постраждалими, з них нещасних випадків, що пов’язані з виробництвом - 7, в т.ч. випадків смерті на підприємстві 3 . Розслідувано та взято на облік 7 справ потерпілих від страхових випадків.
Виконуючи статутні функції та обов’язки Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві щодо запобігання нещасним випадкам страховим експертом з охорони праці та начальником відділення протягом 2015 року :
- надано 68 консультацій страхувальникам ;
- проведено нарад - 13;
- у засобах масової інформації здійснено 8 публікації з питань охорони праці ;
- виступів на радіо - 15;
- розповсюджено нормативних актів, підручників, журналів, та іншої спеціальної літератури, плакатів – 60 одиниць.
У 2015 році страховим експертом відділення взято участь у розслідуванні 11 нещасних випадків, в яких постраждало 12 осіб. Складено актів Н-5- 10; Н-1- 7.
Забезпечена 100% участь страхового експерта у розслідуванні всіх нещасних випадків на виробництві та профзахворювань.
Постійно ведеться роз’яснювальна робота з питань охорони праці , заходів по усуненню шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобіганню нещасних випадків на виробництві і профзахворюванням. Ведеться співпраця з органами прокуратури, санепідемстанції та Держпраці.

Відшкодування матеріальної шкоди застрахованим і членам їх сімей.

Сектор відшкодування шкоди потерпілим діє згідно чинного законодавства з питань відшкодування шкоди потерпілим і членам їх сімей , а також керуючись нормативно-методологічними документами, що спрямовані на більш ефективну реалізацію прав застрахованих осіб і членів їх сімей на відшкодування матеріальної та моральної шкоди, як це передбачено відповідними Законами України.
Інформація про наявність особових справ і їх кількість надається у довідці :
Кількість 2016 р.
Всього До 01.04.01 р Після 01.04.01 р
Особових справ 197 119 78
Осіб,що мають право 198 119 79
Сектором відшкодування шкоди потерпілим призначаються і здійснюються страхові виплати потерпілим (членам їх сімей) за різними видами виплат: допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності, одноразова допомога в разі стійкої втрати працездатності потерпілого, щомісячна допомога в разі часткової або повної втрати працездатності, одноразова допомога в разі смерті потерпілого утриманцям, сім’ям, щомісячна виплата особам, що мають на це право в разі смерті потерпілого, витрати на поховання потерпілого, виплата компенсації за бензин, виплата компенсації за транспортне обслуговування. Також здійснюється відшкодування витрат на соціальні послуги, медико-соціальну та професійну реабілітацію потерпілих та інвалідів. Витрати містять в собі медичну реабілітацію інвалідів із санаторно-курортним лікуванням, придбання протезно-ортопедичних виробів, протезування зубів, очей, витрати на слухові апарати, на медикаменти, на лікарські засоби, спеціальний медичний догляд, постійний сторонній догляд, побутове обслуговування.
Станом на 01.01.2016 року у відділенні перебуває на обліку та обслуговуванні 198 потерпілих та членів їх сімей.
Починаючи з серпня 2014 року до відділення звернулось 96 осіб - переселенців з Донецької та Луганської областей з приводу тимчасового продовження їм щомісячних страхових виплат та надання медико-соціальних послуг.
У 2015 році відділенням виплачено (враховуючи тимчасово переміщених осіб) 6281,6 тис. грн. що на 2554,3 тис. грн. більше ніж у 2014 році.
Відділенням призначено та виплачено одноразову допомогу в разі стійкої втрати професійної працездатності 1 особі – 12,9 тис.грн.
Відділенням здійснено виплати раніше нарахованих, але не виплачених робочими органами ВД Фонду у Донецькій та Луганській областях щомісячних страхових сум 83 потерпілим на суму 620,6 тис. грн. та 6 особам, які мають на це право в разі втрати годувальника на суму 51,9 тис. грн., 2 особам виплачено одноразову допомогу на суму 153,2 тис. грн..
У 2015 році проведено перерахунок щомісячних страхових виплат усім потерпілим та членам їх сімей, які обслуговуються відділенням, станом на 1 березня 2014 року згідно постанови правління ФСНВ від 11.12.2014 р. №19.
Проведено індексацію щомісячних страхових виплат на загальну суму 102429,65 грн.
За 2015 рік на медико-соціальні послуги потерпілим витрачено відділенням 209107,28 грн. Послуги отримали 36 потерпілих, що в середньому становить 5808,54 грн. на одного потерпілого.
19 потерпілих, які пройшли лікування в медичних закладах, профінансовані витрати на 32174,03 грн., що становить 1693,37 грн. на 1 потерпілого в середньому.
4 потерпілих отримали відшкодування витрат за лікарські засоби та вироби медичного призначення на суму 12020,38 грн.
Протягом 2015 року на різні види догляду за інвалідами було витрачено 69142,31 грн. :
- спеціальний медичний догляд 1 потерпілому - 15096,00 грн. ;
- на постійний сторонній догляд 8 потерпілим - 49358,81 грн. ;
- на побутове обслуговування 4 потерпілим - 4687,50 грн.
У 2013 році безоплатно видано інвалідам від трудового каліцтва та профзахворювання - 6 путівок до 2 санаторіїв та забезпечено санаторно-
курортне лікування на загальну суму 68544,00 грн.,витрати на проїзд до санаторіїв – 1032,05 грн.
У 2015 році протезними виробами забезпечені 3 потерпілих на загальну суму 23876,33 грн.
Компенсаційні витрати на бензин, ремонт та технічне обслуговування автомобілів та транспортне обслуговування інвалідів склали 2318,18 гривень.
Витрати по перерахуванню коштів – 28,0 тис. грн.

Відновлення здоров’я та працездатності потерпілих на виробництві
від нещасних випадків або профзахворювань

У 2015 році була відшкодована допомога по тимчасовій втраті працездатності 10 особам, що постраждали внаслідок нещасного випадку на виробництві у сумі 63628,97 гривень. Ведеться робота з лікувальними закладами по виявленню нещасних випадків, що пов’язані з виробництвом, які намагались приховати, або кваліфікувати як невиробничі випадки.

Кадрова робота

Організаційна структура відділення ВД ФСНВ у Кам’янсько-Дніпровському районі містить 5 штатних одиниць :

СТРУКТУРА ВІДДІЛЕННЯ ВИКОНАВЧОЇ ДИРЕКЦІЇ ФОНДУ
У КАМ’ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ

Штатна чисельність відділення - 5 штатних одиниць, фактична чисельність – 5 одиниць. У відділенні працює 4 жінки та 1 чоловік. Середній вік працівників відділення 45 років. Основна кількість працівників, 4 особи, мають повну вищу освіту. У 2015 році підвищення кваліфікації працівники не проходили.
За 2015 рік було видано - 42 накази по кадрам, 6 наказів про відпустки працівників відділення.
Протягом 2015 року спеціалісти відвідували семінари, що проводились управлінням ВД ФСНВ.

Бухгалтерський облік, звітність та матеріально-технічне забезпечення

В 2015 році поточні видатки на утримання відділення склали 453,05 тис.грн.,з яких :
- видатки на оплату праці – 289,90 тис.грн.,
- нарахування на заробітну плату – 107,27 тис.грн.,
- придбання предметів, матеріалів- 4,80 тис.грн.,
- оплата послуг, крім комунальних- 11,36 тис.грн.,
- видатки на відрядження – 8,80 тис.грн.,
- витрат на комунальні послуги – 29,54 тис.грн.,
- інші поточні видатки- 1,38 тис. грн.
Капітальні видатки не здійснювалися.
Витрати на забезпечення діяльності по обслуговуванню потерпілих та
інвалідів склали 8,5 тис.грн, витрати на проведення заходів із страхувальниками до завдань страхування від нещасного випадку – 6,0 тис.грн.

Робота зі зверненнями громадян, зв’язок із засобами масової інформації, громадськими організаціями, інформаціонно-технічне та організаційне забезпечення

За 2015 рік до відділення Фонду усно звернулося 146 громадян, письмових звернень було 8.
Звернення, які надійшли до відділення за 2015 рік, розглянуті у встановлені законодавством терміни.
Громадяни звертались за такими питаннями: призначення і перерахування страхових виплат - 8; виплата заборгованості по регресах- 101 медичне обслуговування - 45; формування справ про страхові виплати та передача їх за місцем постійного проживання - 2.
Всі звернення розглянуто та задовільнено – 154, роз’яснено - 0, відхилено - 0.
Прийнято громадян особисто начальником відділення - 39.
Проведено Днів «відкритого прийому»- 4, виготовлено або оновлено стендів, інформаційних кутків для широкого ознайомлення громадян з законодавчими актами України з питань роботи із зверненнями громадян - 1.
Згідно звітів по роботі зі ЗМІ протягом 2015 року начальник відділення приймала участь у 2 комісіях з питань погашення заборгованості із заробітної плати, 2 комісіях з питань життєдіяльності, 1 прямій лінії, 2 гарячих лініях. Начальник відділення вів роз’яснювальну роботу на місцевому радіо ( щодо здачі річної звітності, до Дня охорони праці тощо) та розміщував статті у місцевих газетах «Новини Дня» та «Знамя труда»: привітання, виступи - 11, інформаційні статті-5.
Колектив відділення приймав участь в урочистих заходах, присвячених до 8 Березня, Дня Перемоги, Дня Незалежності України, Дня працівників соціальної сфери.
В своїй діяльності відділення Фонду співпрацює з органами місцевого самоврядування, іншими фондами соціального страхування, суспільними організаціями, територіальним управлінням Держгірпромнагляду у Запорізькій області.
В процесі виконання своїх функцій працівникам відділення доводиться обробляти великий обсяг інформації, що вимагає підвищення комп’ютерної грамотності працівників відділення.
Постійно ведення робота з програмою з обліку, нарахування виплат потерпілим та надання медико-соціальних послуг «Collage», а також з програмою з обліку та аналізу нещасних випадків на виробництві «APM страхового експерта» та програма по роботі із страхувальниками «Система Доходи». Впроваджується робота з програмою ЦИАСФ. Бухгалтерський облік проводиться за допомогою програми «Парус». Протягом року управлінням надавалась методична та практична допомога працівникам відділення з організаційних питань, питань стосовно використання комп’ютерної техніки та програмного забезпечення.

Начальник відділення Л.М. Гринцова

Четвер, 18 Лютого 2016 15:07 | Переглядів: 1384

Пошук

Консультації міністерства юстиції України