Офіційний сайт Кам'янсько-Дніпровської районної ради

Оголошення

Енергодарського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Запорізькій області інформує

Аналіз рівня виробничого травматизму та професійної захворюваності
у Запорізькій області

Управлінням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Запорізькій області (далі – управління) проведено аналіз стану виробничого травматизму в Запорізькій області та підведено підсумки діяльності з цього напряму.
Протягом 2017 року до відділень управління надійшло 428 повідомлень про нещасні випадки на виробництві, що на 11,6 % більше порівняно з 2016 роком; кількість потерпілих внаслідок нещасних випадків збільшилась на 13 %. За результатами розслідувань, з урахуванням подій попередніх періодів, станом на 01.01.2018 за страховими випадками взято на облік 340 потерпілих від нещасних випадків на виробництві, в тому числі 17 – зі смертельними наслідками. Таким чином, у 2017 році кількість страхових випадків (за актами ф.Н-1) порівняно з 2016 роком збільшилась на 14,9 %, а рівень страхових випадків зі смертельним наслідком підвищився до 41,7 %.
До основних травмонебезпечних галузей економіки належать:
- металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин та устаткування – 61 потерпілий, в т.ч. 1 – смертельно (за актами ф.Н-1), що складає 17,9 % від загальної кількості травмованих на виробництві, порівняно з 2016 роком кількість потерпілих у цій галузі збільшилась на 38,6 % (44 потерпілих за 2016 рік);
- транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність – 23 потерпілих, порівняно з 2016 роком кількість потерпілих у цій галузі збільшилась на 76,9 % (13 потерпілих за 2016 рік);
- виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 19 потерпілих, в т.ч. 3 – смертельно (за актами ф.Н-1), порівняно з 2016 роком кількість потерпілих у цій галузі збільшилась на 46,2 % (13 потерпілих за 2016 рік);
- виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – 11 потерпілих, порівняно з 2016 роком кількість потерпілих у цій галузі збільшилась на 83,3 % (6 потерпілих за 2016 рік);
- охорона здоров’я – 38 потерпілих, 11,2 % від загальної кількості травмованих у Запорізькій області, порівняно з 2016 роком кількість потерпілих серед медичних працівників збільшилась на 8,6 % (35 потерпілих у 2016 році).
Аналіз стану виробничого травматизму показує, що основними причинами нещасних випадків продовжують бути організаційні причини – 68 % від загальної кількості травмованих. З організаційних чинників 71,4 % нещасних випадків траплялись через невиконання вимог інструкцій з охорони праці та посадових обов’язків. Слід зазначити, що у 2017 році внаслідок організаційних причин загинуло 14 працівників підприємств, із них 4 – через невиконання посадових обов’язків та 3 – через невиконання вимог інструкцій з охорони праці.
Причинами переважної більшості травмування працівників є незадовільна організація робочих місць і безпечного виконання робіт, порушення технологічної та трудової дисципліни, безвідповідальність керівників виробництва і безпосередніх виконавців у питаннях дотримання вимог чинних нормативних актів та інструкцій з охорони праці.
Основними видами подій, які призводять до нещасних випадків, є:
- падіння потерпілого – 38,2 % (2016 – 35,5 %, 2015 – 35,4 %, 2014 – 40,5 %);
- дія предметів та деталей, що рухаються, розлітаються, обертаються, – 19,4 % (2016 – 21,3 %, 2015 – 24,6 %, 2014 – 15,4 %);
- дорожньо-транспортна пригода – 11 % (2016 – 6,8 %, 2015 – 8,2 %, 2014 – 10,1 %);
- навмисне вбивство або травма, заподіяна іншою особою, – 6,5 % (2016 – 6,1 %, 2015 – 8,9 %).
Найчастіше травмувались працівники таких професій, як: слюсар-ремонтник, водій автотранспортних засобів, електрогазозварник, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, молодша медична сестра.
Протягом 2017 року у відділеннях управління виконавчої дирекції Фонду в Запорізькій області взято на облік 47 потерпілих, яким встановлено діагноз професійного захворювання. Зростання кількості осіб із професійними захворюваннями (за актами ф.П-4) порівняно з 2016 роком склало 9,3 % (у 2016 році взято на облік 43 хворих внаслідок професійного захворювання). Найбільша кількість професійних захворювань – 23,4 % від загальної кількості встановлена 11 працівникам ПрАТ «Запорізький залізорудний комбінат» та ПАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь». 51 % таких хворих мали стаж роботи в шкідливих умовах від 20 до 29 років, 27,7 % – від 30 до 39 років, 21,3 % працівників отримали професійне захворювання протягом 10-19 років роботи в умовах впливу шкідливих факторів.
Таким чином, за статистичними спостереженнями у період 2001-2017 років значне зростання рівня профзахворювань виникає після десятирічного перебування працівника в умовах впливу шкідливих виробничих факторів.

Енергодарське відділення управління виконавчої
дирекції Фонду соціального страхування України
у Запорізькій області

Додаток 2 до листа
від 12.02.2018 № 01-17-249

Новий Порядок направлення застрахованих осіб після перенесених захворювань і травм у реабілітаційні відділення санаторно-курортних закладів для отримання послуг з лікування за рахунок коштів
Фонду соціального страхування України

З 01 січня 2018 року набув чинності новий Порядок відшкодування витрат за надані соціальні послуги з лікування застрахованих осіб та членів їх сімей після перенесених захворювань і травм у реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів за рахунок коштів Фонду соціального страхування України, затверджений постановою правління Фонду від 13.07.2017 № 39 (далі – Порядок № 39), яким запроваджено новий механізм забезпечення застрахованих осіб соціальними послугами з лікування після перенесених захворювань і травм за принципом «гроші ходять за людиною».
Що ж таке медична реабілітація?
Медична реабілітація (відновлювальне лікування) – вид медичної допомоги, що охоплює систему лікувальних заходів, які спрямовані на відновлення порушених чи втрачених функцій організму, виявлення та активізацію його компенсаторних можливостей, профілактику ускладнень та рецидивів захворювання.
Застосування медичної реабілітації в умовах санаторно-курортних закладів допомагає якнайшвидше відновити здоров’я та працездатність людини, зменшити показник первинної інвалідності, підвищити рівень життєдіяльності, а також скоротити терміни тимчасової непрацездатності.
Висока ефективність проведення медичної реабілітації може бути досягнута лише за умов обов’язкового дотримання основних принципів: раннього початку, безперервності, послідовності, наступності та повноти надання медичної допомоги хворим, індивідуального підходу та програмування відновлювального лікування.
Медична реабілітація призначається пацієнтам після закінчення гострого періоду захворювання в разі наявності обмежень життєдіяльності та виконання трудової діяльності та спрямована на відновлення здоров’я застрахованої особи та повернення її до суспільно-корисної праці, профілактику ускладнень хвороб та зменшення витрат на допомогу по тимчасовій непрацездатності.
Яка роль Фонду соціального страхування України?
Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» за рахунок коштів Фонду соціального страхування України (далі – Фонд) здійснюється оплата відновлювального лікування осіб, застрахованих за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (далі – застраховані особи).
Порядком № 39 визначено укладання тристороннього договору про відшкодування Фондом санаторно-курортному закладу витрат за надані послуги із реабілітаційного лікування за вибором застрахованої особи (далі – договір). Договір є документом, що надає право застрахованій особі на отримання послуг із реабілітаційного лікування у санаторно-курортному закладі за визначеними у договорі профілем медичної реабілітації, терміном лікування та датою початку лікування.
Застрахована особа буде направлятись до реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу за її вибором відповідно до медичних показань визначеного профілю медичної реабілітації за рекомендацією лікуючого лікаря та за наявності висновку лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я, де перебуває зазначена особа на лікуванні.
Застрахована особа з порушенням перебігу вагітності може направлятися в реабілітаційне відділення санаторно-курортного закладу із жіночої консультації.
Застрахована особа, яка брала безпосередню участь в антитерористичній операції, має право на лікування (у супроводі членів сім’ї: чоловік/дружина, неповнолітні діти) в реабілітаційному відділенні санаторно-курортного закладу за профілем медико-психологічна реабілітація за рахунок коштів Фонду один раз після демобілізації за наявності відповідних медичних показань.
Нижче можна ознайомитися з переліком реабілітаційних відділень відповідних профілів медичної реабілітації та схемою направлення застрахованих осіб до реабілітаційних відділень санаторно-курортних закладів.
Доречно зауважити, що переважна більшість пацієнтів (підгострий період інфаркту міокарда, підгострий період інсультів, підгострий період операцій ортопедичних, травматологічних, після оперативних втручань на органах травлення, з порушенням перебігу вагітності тощо), які потребують відновлювального лікування в умовах санаторно-курортного закладу, не можуть долати великі відстані, щоб дістатись до оздоровниць.
Отже, направлення застрахованих осіб до конкретного реабілітаційного відділення, конкретного санаторію обумовлено наявністю медичних показань та протипоказань, функціональним класом хвороби, важкістю загального стану хворого, особливостями адаптації до умов навколишнього середовища, віддаленістю оздоровниці від лікувального закладу.

Перелік реабілітаційних відділень відповідних профілів медичної реабілітації:
1. Нейрореабілітація: підгострий період інсультів (після оперативних втручань на судинах мозку або без них), підгострий період черепно-мозкових травм.
2. М’язово-скелетна реабілітація:
2.1. Підгострий період після операцій на опорно-руховому апараті (ортопедичних, травматологічних), ревматологічні захворювання.
2.2. Підгострий період опіків.
3. Кардіо-пульмонарна реабілітація:
3.1. Підгострий період інфаркту міокарда (після оперативних втручань на судинах серця або без них), стан після пролікованої нестабільної стенокардії (після оперативних втручань на судинах серця або без них), підгострий період після операцій на серці.
3.2. Підгострий період захворювань легень, підгострий період після операцій на легенях, у тому числі з приводу гнійних процесів нетуберкульозного характеру.
3.3. Цукровий діабет.
4. Медико-психологічна реабілітація учасників АТО: порушення адаптації; розлади по’вязані із споживанням їжі; неорганічні розлади сну; соматоформні розлади; неврастенія.
5. Реабілітація після оперативних втручань на органах зору: підгострий період після оперативних втручань на органах зору.
6. Реабілітація при порушені перебігу вагітності: ускладнена вагітність.
7. Інша (соматична) реабілітація:
7.1. Підгострий період після оперативних втручань на органах травлення.
7.2. Підгострий період після оперативних втручань на органах сечостатевої системи (оперативного та інструментального видалення каменів з нирок і сечових шляхів, ударно-хвильової літотрипсії).
7.3. Підгострий період після оперативних втручань на жіночих статевих органах.
Схема направлення в реабілітаційні відділення санаторно-курортних закладів:
Заклад охорони здоров’я, де застрахована особа перебуває на лікуванні, протягом доби, з моменту надання висновку ЛКК, інформує орган Фонду, за місцем обліку закладу охорони здоров’я як страхувальника, про потребу зазначеної особи (з урахуванням медичних показань та протипоказань) у подальшому лікуванні в реабілітаційному відділенні санаторно-курортного закладу із зазначенням профілю (далі – страховий випадок).
Уповноважений представник органу Фонду приходить до закладу охорони здоров’я, де перебуває зазначена особа на стаціонарному лікуванні, не пізніше наступного дня з моменту повідомлення про страховий випадок для надання роз’яснення про порядок забезпечення реабілітаційним лікуванням застрахованих осіб за рахунок коштів Фонду та оформлення документів.
Застрахована особа має право вибору санаторно-курортного закладу відповідно до рекомендацій лікуючого лікаря та ЛКК (з урахуванням медичних показань та протипоказань функціональним класом хвороби, важкістю загального стану хворого, особливостями адаптації до умов навколишнього середовища, віддаленістю оздоровниці від лікувального закладу тощо) за визначеним профілем медичної реабілітації. Із переліком санаторно-курортних закладів у розрізів профілів медичної реабілітації можна ознайомитись на офіційному веб-сайті Фонду.
Уповноважений представник органу Фонду перевіряє перебування застрахованої особи на обліку в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування; протягом одного робочого дня з моменту отримання заяви надсилає її (шляхом електронного зв’язку, факсограмою тощо) санаторно-курортному закладу для узгодження можливості прийому хворого на реабілітаційне лікування та інформує заклад про граничні розміри витрат.
Санаторно-курортний заклад надсилає протягом одного робочого дня відділенню управління Фонду згоду про надання послуг із реабілітаційного лікування застрахованій особі (визначеного профілю) і готовність укласти Договір із узгодженою датою заїзду та перелік діагностичних та лікувальних послуг (для визначеного профілю).
Застрахована особа підписує три примірники Договору (для робочого органу Фонду, санаторно-курортного закладу та застрахованої особи).
Як і раніше, на весь період стаціонарного лікування та перебування застрахованої особи на реабілітаційному лікуванні в санаторно-курортному закладі видається лікарняний листок. Термін лікування визначається лікуючим лікарем і ЛКК, але не може бути більший, ніж 24 дні.
Під час прибуття до санаторно-курортного закладу застрахована особа зобов’язана надати паспорт, свідоцтво про народження дитини (у разі направлення на лікування дитини), а також:
1) три примірники Договору;
2) виписку з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма № 027/о, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14.02.2017 № 110)
або
обмінну карту пологового будинку, пологового відділення лікарні (форма № 113/о, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13.02.2006 № 67) у разі направлення вагітної;
3) листок непрацездатності (при направленні безпосередньо зі стаціонару закладу охорони здоров’я), виданий відповідно до Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13.11.2001 № 455, та оформлений згідно з Інструкцією про порядок заповнення листка непрацездатності, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 03.11.2004 № 532/274/136-ос/1406.

Енергодарське відділення управління виконавчої
дирекції Фонду соціального страхування України
у Запорізькій області

 

Понеділок, 12 Лютого 2018 13:42 | Переглядів: 215

Пошук

Консультації міністерства юстиції України