Офіційний сайт Кам'янсько-Дніпровської районної ради

Оголошення

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ ІНФОРМУЄ

Якщо стався нещасний випадок

Далеко не всі працівники знають свої права і обов'язки, у тому числі при настанні нещасного випадку на виробництві. Як діяти, якщо роботодавець не хоче повідомляти про це й ухиляється від організації розслідування?
Про кожен нещасний випадок потерпілий або працівник, який його виявив, чи інша особа-свідок нещасного випадку повинні негайно повідомити керівнику робіт, який безпосередньо здійснює контроль за станом охорони праці на робочому місці, або іншій уповноваженій особі на підприємстві.
Безпосередній керівник робіт, зі свого боку, зобов'язаний негайно повідомити роботодавцю про те, що сталося.
Розслідування проводиться у разі виникнення нещасного випадку, а саме: обмеженої в часі події або раптового впливу на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, що сталися у процесі виконання ним трудових обов'язків, внаслідок яких зафіксовано шкоду здоров'ю, зокрема від одержання поранення, травми, у тому числі внаслідок тілесних ушкоджень, гострого професійного захворювання і гострого професійного та інших отруєнь, одержання сонячного або теплового удару, опіку, обмороження, а також у разі утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою та іонізуючим випромінюванням, одержання інших ушкоджень внаслідок аварії, пожежі, стихійного лиха (землетрусу, зсуву, повені, урагану тощо), контакту з представниками тваринного і рослинного світу, які призвели до втрати працівником працездатності на один робочий день чи більше або до необхідності переведення його на іншу (легшу) роботу не менш як на один робочий день, зникнення, а також настання смерті працівника під час виконання ним трудових (посадових) обов'язків.
Роботодавець зобов'язаний упродовж однієї години з моменту отримання повідомлення про нещасний випадок передати в Енергодарське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Запорізькій області з використанням засобів зв'язку і протягом доби на паперовому носії повідомлення про нещасний випадок, створити комісію та організувати проведення розслідування.
Адреса і телефон Енергодарського відділення, за якими необхідно передавати повідомлення:
71503, Запорізька область, м. Енергодар, вул. Українська, 4а.

- Начальник відділення тел.: (06139) 6-59-97
Жук Володимир Анатолійович

- Страховий експерт з охорони праці тел./факс: (06139) 4-20-12
Максимова Людмила Анатоліївна

Електронна адреса: ener.zp@fssu.gov.ua
Страхуванню від нещасного випадку підлягають особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту), цивільно-правового договору, на інших підставах, передбачених законом, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності та господарювання, або у фізичних осіб.
Факт нещасного випадку на виробництві розслідується в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, відповідно до Закону України «Про охорону праці».
Підставою для оплати потерпілому витрат на медичну допомогу, проведення медичної, професійної та соціальної реабілітації, а також страхових виплат є акт розслідування нещасного випадку за встановленою формою.
Страхові виплати здійснює Фонд соціального страхування України.
Але трапляються випадки, коли роботодавець домовляється з працівником про те, щоб у лікарні той сказав, що травма отримана в побуті. Або ж сам працівник при незначних ушкодженнях приймає рішення не звертатися в лікарню, а роботодавець погоджується із цим. У такому випадку в жодному разі не можна піддаватися на умовляння роботодавця, який пропонує приховати факт травмування і не хоче проводити розслідування нещасного випадку. Адже будь-яка травма за певних умов може надалі призвести до стійкої втрати працездатності. У разі не проведення розслідування нещасного випадку потерпілий може залишитися без соціального захисту внаслідок втрати працездатності.
Встановлення причин настання нещасного випадку, аналіз події, що сталася, дозволять роботодавцю визначити і вжити заходів щодо недопущення подібних нещасних випадків надалі, зробити виробництво безпечнішим.
Що робити потерпілому, якщо роботодавець не хоче розслідувати нещасний випадок:
1. Потерпілому слід звернутися до керівника підприємства (роботодавця) з письмовою заявою, в якій треба повідомити про час, місце, обставини настання нещасного випадку, а також висловити прохання про створення комісії з розслідування нещасного випадку й організації такого розслідування. Заяву необхідно зареєструвати у секретаря або іншої особи, уповноваженої приймати вхідну кореспонденцію, або, у разі її відсутності, вручити особисто директору і попросити на копії заяви зробити відмітку про отримання з датою. Якщо потерпілий не може цього зробити самостійно, заяву може подати хтось із його близьких, але з підписом потерпілого. Копію заяви з відміткою про отримання працівник залишає у себе.
Якщо керівник або уповноважена ним особа відмовляються приймати заяву або ставити відмітку про отримання, то в такому разі заяву треба відправити поштою рекомендованим або цінним листом із повідомленням про вручення. Важливо щоб у потерпілого було підтвердження про відправлення заяви на підприємство.
2. Звернутися в лікарню і повідомити про те, що отримав травму під час виконання трудових обов'язків.
Після такого звернення, лікувально-профілактична установа зобов'язана протягом доби передати екстрене повідомлення:
- підприємству, де працює потерпілий;
- робочому органу Фонду соціального страхування України за місцезнаходженням підприємства, де працює потерпілий, або за місцем настання нещасного випадку з фізичною особою-підприємцем або особою, яка забезпечує себе роботою самостійно;
- територіальному органу Державної служби України з питань праці (далі – Держпраці) за місцем настання нещасного випадку.
Повідомлення зазначеним вище органам не дасть можливості роботодавцю проігнорувати законодавчу вимогу щодо розслідування нещасного випадку на виробництві.
3. Якщо після отримання повідомлення від лікувально-профілактичної установи роботодавець все-таки затягує із розслідуванням, потерпілий повинен негайно написати скаргу на неправомірні дії роботодавця до Держпраці за місцем його проживання з описом того, що сталося, вказавши про відмову, зволікання, ухилення керівника від створення комісії з розслідування, і з проханням зобов'язати підприємство створити комісію і провести розслідування нещасного випадку.
Посадова особа органу Держпраці в разі відмови роботодавця скласти або затвердити акт за формою Н-5 або Н-1 чи незгоди потерпілого або уповноваженої ним особи, яка представляє його інтереси, зі змістом зазначеного акта, надходження скарги або незгоди з висновками про обставини і причини настання нещасного випадку чи приховування факту настання нещасного випадку має право видавати обов'язкові для виконання роботодавцем або робочим органом виконавчої дирекції Фонду (у разі, коли нещасний випадок стався з фізичною особою-підприємцем чи особою, що забезпечує себе роботою самостійно) приписи за формою Н-9.
Рішення посадової особи органу Держпраці може бути оскаржено у судовому порядку. На час розгляду справи в суді дія припису за формою Н-9 зупиняється.
Якщо рішення не буде оскаржено, то роботодавець зобов'язаний у п'ятиденний строк після одержання припису за формою Н-9 видати наказ про вживання зазначених у приписі заходів, а також притягти до відповідальності працівників, які допустили порушення вимог законодавства про охорону праці. Про виконання заходів роботодавець письмово повідомляє орган Держпраці в установлений ним строк.

Страховий експерт з охорони праці
Енергодарського відділення управління виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України у Запорізькій області
Максимова Людмила Анатоліївна
(06139) 4-20-12

 

Вівторок, 10 Квітня 2018 09:54 | Переглядів: 188

Пошук

Консультації міністерства юстиції України